Latest Games :
Home » » NAMA - NAMA ISLAMI SI BUAH HATI

NAMA - NAMA ISLAMI SI BUAH HATI

Kamis, 03 Januari 2013 | 0 komentar

Nama-Nama Bayi Islam ...

ALIF ( ﻓﻠﻸﺍ )
1. Atiah : ﺓَﻳِﺘﺂ : yang datang
2. Azifah : ﺓَﻓِﺰﺁ : yang mendekat; nama hari lain dari hari Kiamat
3. Asiah : ﺓَﻳِﺴﺂ : nama isteri Fir’aun yang beriman kepada Allah; ahli dalam pengobatan
4. Aminah : ﺓَﻧِﻤﺂ : Nama ibu Rasulullah; yang aman
5. Abiyyah : ﺓَّﻳِﺒَﺄ : yang menolak kehinaan; punya kepribadian yang kokoh
6. Atsilah : ﺓَﻟْﻴِﺜَﺄ : yang berakar; mempunyai keturunan yang baik
7. Ahlam : ﻣَﻼْﺣَﺄ : jamak dari hulm ; mimpi
8. Adibah :ْﻳِﺪَﺃﺓَﺏ : sastrawati
9. Arja : ﻯَﺠْﺮَﺃ : lebih diharapkan
10. Aribah : ﺓَﺑْﻴِﺮَﺃ : yang berakal; pandai
11. Aridhah : ﺓَﺿْﻴِﺮَﺃ : yang bersih, terang; mengesankan
12. Arij : ﺟْﻴِﺮَﺃ : bau yang sedap
13. Arikah : ﺓَﻛْﻴِﺮَﺃ : permadani yang dihias
14. Azka : ﻯَﺂْﺯَﺃ : lebih suci, bersih
15. Azaliyyah : ﺓَّﻳِﻠَﺰَﺃ : yang bersifat azaly, dari sejak dulu
16. Asma’ : ﺀﺍَﻣْﺴَﺄ : jamak dari ism; nama
17. Asma : ﻯَﻤْﺴَﺄ : lebih mulia, tinggi
18. Asywaq : ﻗﺎَﻭْﺷَﺄ : jamak dari syauq; kerinduan
19. Ashilah : َﺃﺓَﻟْﻴِﺺ : yang asli, orisinil
20. Adhwa’ : ﺀﺍَﻭْﺿَﺄ : jamak dari dha-u’; cahaya
21. Agharid : ﺩْﻳِﺮﺍَﻏَﺄ : jamak dari ughrudah: kicauan burung
22. Afanin : ﻧْﻴِﻨﺎَﻓَﺄ : daun yang lembut; jenis perkataan yang khas
23. Afrah : ﺣﺎَﺭْﻓَﺄ : jamak dari farhah: kegembiraan; pesta
24. Afkar : ﺭﺍَﻛْﻔَﺄ : jamak dari fikr: pemikiran
25. Alfiyyah : ﺓَّﻳِﻔْﻠَﺄ : dinisbatkan kepada kata alf: ribuan
26. Althaf : ﻓﺎَﻃْﻠَﺄ : taufik, lembut
27. Amany : ﻳِﻨﺎَﻣَﺄ : jamak dari umniyah: cita-cita
28. Amirah : َﺃﺓَﺭْﻳِﻢ : pemimpin
29. Anisah : ﺓَﺳْﻴِﻨَﺄ : yang lembut; jinak
30. Aniqah : ﺓَﻗْﻴِﻨَﺄ : indah menawan
31. Ibtisamah : ﺓَﻣﺎَﺳِﺘْﺒِﺎ : senyuman
32. Ibtihaj : ﺟﺎَﻫِﺘْﺒِﺎ : keceriaan, kegembiraan
33. Ibtihal : ﻻَﻫِﺘْﺒِﺎ : memohon/berdoa (kepada Allah)
34. Ihtisyam : ﻣﺎَﺷِﺘْﺤِﺎ : malu
35. Ihtifa’ : ﺀﺍَﻓِﺘْﺤِﺎ : sambutan
36. Ihtima’ : ﺀﺍَﻣِﺘْﺤِﺎ : berlindung, bertahan
37. Ihtiwa’ : ﺀﺍَﻭِﺗْﺤِﺎ : mencakup, mengandung (sesuatu)
38. Irtiqa’ : ﺀﺍَﻗِﺘْﺮِﺍ : meningkat
39. Irtiyah : ﺣﺎَﻳِﺘْﺮِﺍ : puas, senang
40. Izdihar : ﺭﺍَﻫِﺪْﺯِﺍ : maju, berkembang
41. Istifadah : ﺓَﺩﺍَﻓِﺘْﺴِﺎ : mengambil faedah, memanfaatkan
42. Isytihar : ﺭﺍَﻫِﺘْﺸِﺎ : terkenal, masyhur
43. Iftikhar : ﺭﺍَﺧِﺘْﻔِﺎ : bangga
44. Imtitsal : ﻻَﺛِﺘْﻤِﺎ : menjalankan perintah
45. Imtidah : ﺣﺎَﺩِﺗْﻤِﺎ : memuji
46. Imtinan : ﻧﺎَﻧِﺘْﻤِﺎ : karunia; memperbanyak dalam menyebut kebaikan diri
47. Intishar : ﺭﺍَﺻِﺘْﻨِﺎ : kemenangan
48. Intima’ : ﺀﺍَﻣِﺘْﻨِﺎ : berafiliasi (kepada)
49. In’am : ﻣﺎَﻋْﻨِﺈ : penganugerahan
50. Inas : ﺳﺎَﻧْﻴِﺈ : penjinakan; melembutkan hati
51. Umamah : ﺓَﻣﺎَﻣُﺄ : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu Salamah); onta yang berjumlah tiga ratus.
52. Unsyudah : ﺓَﺩْﻭُﺷْﻨُﺄ : syair yang dilantunkan.

BA’ ( ﺀﺍﺑﻼ )
1. Badiyah : ﺓَﻳِﺪﺍَﺏ : yang tampak; perkampungan di pelosok
2. Bazilah : ﺓَﻟِﺬﺍَﺏ : yang membanting tulang, berupaya keras
3. Barrah : ﺓَّﺭﺍَﺏ : yang berbakti (kepada kedua orang tuanya, dll); yang berbuat baik
4. Bari’ah : ﺓَﻋِﺮﺍَﺏ : yang menonjol, unggul, cemerlang
5. Bariqah : ﺓَﻗِﺮﺍَﺏ : yang berkilau; awan yang berkilat
6. Bazigha : ﺓَﻏِﺰﺍَﺏ : yang muncul
7. Basilah : ﺓَﻟِﺴﺎَﺏ : yang berani
8. Basimah : ﺓَﻣِﺴﺎَﺏ : yang tersenyum
9. Balighah : ﺓَﻏِﻼَﺏ : yang sudah mencapai usia baligh
10. Bahiyah : ﺓَﻳِﻬﺎَﺏ : wajah yang ceria
11. Bahriyyah: ﺓَّﻳِﺮْﺣَﺐ : yang dinisbatkan kepada bahr: laut
12. Badriyyah: ﺓَّﻳِﺮْﺩَﺏ : yang dinisbatkan kepada badr: bulan purnama
13. Badi’ah : ﺓَﻋْﻴِﺪَﺏ : yang cantik, indah
14. Badilah : ﺓَﻟْﻴِﺪَﺏ : pengganti
15. Badinah : ﺓَﻧْﻴِﺪَﺏ : yang gemuk
16. Bari-ah : ﺓَﺋْﻴِﺮَﺏ : yang selamat, terbebas dari ikatan, polos tidak berdosa
17. Barokah : ﺓَﺁَﺭَﺏ : keberkahan; pertumbuhan; pertambahan
18. Basmah : ﺓَﻣْﺴَﺐ : senyuman
19. Basyirah : ﺓَﺭْﻳِﺸَﺐ : yang menyampaikan kabar gembira
20. Balqis : ﺳْﻴِﻘْﻠَﺐ : nama Ratu negeri Saba’ pada masa Nabi Sulaiman ‘alaihissalaam
21. Balighah : ﺓَﻏْﻴِﻠَﺐ : yang fashih, amat sangat mengena
22. Bahjah : ﺓَﺟْﻬَﺐ : kegembiraan, keceriaan
23. Bahirah : ﺓَﺭْﻳِﻬَﺐ : wanita yang terhormat
24. Bahiyyah : ﺓَّﻳِﻬَﺐ : yang cantik; bersinar; berkilau
25. Baydla’ : ﺀﺍَﺿْﻴَﺐ : yang putih
26. Butsainah : ﺓَﻧْﻴَﺜُﺐ : (diminutif dari Batsnah); wanita yang cantik
27. Buraidah : ﺓَﺩْﻳَﺮُﺏ : (diminutif dari bard); dingin; nama sebuah tempat/propinsi di Arab Saudi

HURUF TA’, TSA’ dan JÎM /putri
TA’ ( ﺀﺍﺗﻼ )
1. Tâiqah : ﺓَﻗِﺌﺎَﺕ : yang merindu, sangat menginginkan sesuatu
2. Tâbi’ah : ﺓَﻋِﺒﺎَﺕ : yang mengikuti
3. Tâsi’ah : ﺓَﻋِﺴﺎَﺕ : yang kesembilan
4. Tâliyah : ﺓَﻳِﻠَﺎﺕ : yang membaca (Al-Qur’an); yang berikutnya, yang mengikuti
5. Tabrîz : ﺯْﻳِﺮْﺑَﺖ : yang lebih unggul; penampakan
6. Tahiyyah : ﺓَّﻳِﺤَﺖ : ucapan selamat
7. Tarbiyah : ﺓَﻳِﺒْﺮَﺕ : mendidik, pendidikan
8. Tarqiyah : ﺓَﻳِﻘْﺮَﺕ : meningkatkan, peningkatan
9. Tazkiyah : ﺓَﻳِﺂْﺯَﺕ : menyucikan (diri); penyucian (diri); rekomendasi
10. Tasliyah : ﺓَﻳِﻠْﺴَﺖ : menghibur, hiburan
11. Taghrîd : ﺩْﻳِﺮْﻏَﺖ : kicau burung
12. Taqiyyah : ﺓَّﻳِﻘَﺖ : yang taqwa
13. Talîdah : ﺓَﺩْﻳِﻠَﺖ : klasik
14. Tamîmah : ﺓَﻣْﻴِﻤَﺖ : penciptaan yang sempurna; perlindungan
15. Tawaddud: ﺩُّﺩَﻭَﺕ : cinta kasih
16. Tahâni : ﻳِﻨﺎَﻫَﺖ : jamak dari kata tahni-ah; ucapan selamat
17. Taima’ : ﺀﺍَﻣْﻴَﺖ : padang sahara; nama lembah di bagian utara jazirah Arab

TSA’
1. Tsâbitah : ﺓَﺗِﺒﺎَﺙ : yang kokoh; teguh hati; lurus
2. Tsariyyah : ﺓَّﻳِﺮَﺙ : yang kaya
3. Tsurayya : ﺍَّﻳَﺮُﺙ : kumpulan bintang
4. Tsuaibah : ﺓَﺑْﻴَﻮُﺙ : nama wanita penyusu Nabi
Shallallâhu ‘alaihi wasallam; diminutif dari tsawâb (pahala)

JÎM
1. Jâizah : ﺓَﺯِﺋﺎَﺝ : hadiah, orang yang membolehkan
2. Jasîmah : ﺓَﻣْﻴِﺴَﺞ : yang besar badannya, gemuk
3. Jamîlah : ﺓَﻟْﻴِﻤَﺞ : yang cantik
4. Jalîlah : ﺓَﻟْﻴِﻠَﺞ : yang tinggi, mulia, agung
5. Jauharah : ﺓَﺭَﻫْﻮَﺝ : mutiara
6. Jahra’ : ﺀﺍَﺭْﻫَﺞ : yang bersuara lantang, jelas
7. Jaida’ : ﺀﺍَﺩْﻳَﺞ : leher yang jenjang
8. Jinân : ﻧﺎَﻧِﺞ : (kata jamak dari jannah) taman, kebun, surga
9. Jumânah : ﺓَﻧﺎَﻣُﺞ : butir mutiara yang besar
10. Juwairiyyah: ﺓَّﻳِﺮْﻳَﻮُﺝ : nama salah seorang Isteri Rasulullah

HURUF AL-HA’/putri
AL-HA’ ( ﺀﺍﺣﻼ)
1. Habibah : ﺓَﺑْﻴِﺒَﺢ : Kekasih; tersayang
2. Hasanah : ﺓَﻧَﺴَﺢ : Perkataan atau perbuatan yang baik
3. Hasibah :ﺓَﺑْﻴِﺴَﺢ : Yang memiliki keturunan terpandang
4. Hasna` : ﺀﺍَﻧْﺴَﺢ : Cantik; indah; molek
5. Hakimah : ﺓَﻣْﻴِﻜَﺢ : yang bijaksana
6. Halwa : ﻯَﻮْﻟَﺢ : manisan
7. Halimah : ﺓَﻣْﻴِﻠَﺢ : Yang sabar, lembut; wanita yang menyusui Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam
8. Hamdunah : ﺓَﻧْﻮُﺩْﻣَﺢ : Yang memiji; yang bersyukur
9. Hamidah : ﺓَﺩْﻳِﻤَﺢ : Yang tingkah lakunya terpuji
10. Hanan : ﻧﺎَّﻧَﺢ : Yang banyak mengasihi; kelembutan hati
11. Hanin : ﻧْﻴِﻨَﺢ : Yang penuh kasih sayang
12. Hawwa’ : ﺀﺍَّﻭَﺡ : yang mengandung sesuatu; isteri Nabi Adam
13. Haura` : ﺀﺍَﺭْﻭَﺡ : Wanita berkulit putih yang memiliki mata yang sangat hitam
14. Husna : َﻧْﺴُﺤﻰ : Kesudahan yang menyenangkan
15. Hamnah : ﺓَﻧْﻤَﺢ : Kemudahan
16. Hishshah : ﺓَّﺻِﺢ : Bagian; jenis mutiara
17. Husniyah :ﺓَّﻳِﻨْﺴُﺢ : Yang bersifat baik
18. Hulwah : ﺓَﻭْﻟُﺢ : Mata atau mulut yang indah; manis
19. Humaira’ : ﺀﺍَﺭْﻳَﻤُﺢ : Diminutif (tashghir) dari kata ‘Hamra’
20. Huriyah : ﺓَّﻳِﺮْﻭُﺡ : Bidadari surga; wanita cantik
21. Hazimah : ﺓَﻣِﺰﺍَﺡ : Yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri
22. Hafizhah : ﺓَﻇِﻔﺎَﺡ : Pemelihara; yang menjaga diri
23. Hamidah : ﺓَﺩِﻣﺎَﺡ : Yang bersyukur; yang memuji


AL-KHÂ’ ( ﺀﺍﺧﻼ)
1. Khashibah : ﺓَﺑْﻴِﺼَﺦ : Banyak kebaikan.
2. Khadhra` : ﺀﺍَﺭْﺿَﺦ : Hijau; langit.
3. Khathirah : ﺓَﺭِﻃﺎَﺥ : Pikiran atau rasa yang melintas didalam hati
4. Khulashah : ﺓَﺻَﻼُﺥ : Kesimpulan; ringkasan
5. Khamilah : ﺓَﻟْﻴِﻤَﺦ : Beludru; hutan belukar
6. Khansa : ﺀﺍَﺳْﻨَﺦ : Yang memiliki hidung mancung; wanita yang baik
7. Khaulah : ﺓَﻟْﻮَﺥ : Rusa betina
8. Khairiyah : ﺓَّﻳِﺮْﻳَﺦ : Yang memiliki sifat baik
9. Khaizuran : ﻧﺎَﺭُﺯْﻳَﺦ : Bambu rotan
10. Khizanah : ﺓَﻧﺎَﺯِﺥ : Harta yang disimpan; lemari
11. Khatimah : ﺓَﻣِﺘﺎَﺥ : Kesudahan atau penghabisan sesuatu
3. Khalidah : ﺓَﺩِﻻَﺥ : Abadi
4. Khalidiyah : ﺓَّﻳِﺪِﻻَﺥ : Yang menisbatkan kepada ‘khalidah’
5. Khalishah : ﺓَﺻِﻼَﺥ : Murni, bening

AD-DÂL ( ﻻﺩﻻ )
1. Dalilah : ﺓَﻟْﻴِﻠَﺪ : Bukti; jalan yang terang
2. Dauhah : ﺓَﺣْﻮَﺩ : Hujan yang turun terus-menerus dan tidak lebat
3. Daulah : ﺓَﻟْﻮَﺩ : Negara; pemerintahan
4. Daumah : ﺓَﻣْﻮَﺩ : Pohon yang lebat; kelangsungan
5. Dayyinah : ﺓَﻧِّﻴَﺪ : Taat beragama
6. Dimah : ﺓَﻣْﻴِﺪ : Hujan yang turun terus-menerus
7. Diyanah : ﺓَﻧﺎَﻳِﺪ : Agama
8. Durrah : ﺓَّﺭُﺩ : Mutiara yang besar; nama penyair anak paman Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam
9. Durriyah : ﺓَّﻳِّﺮُﺩ : Yang menisbatkan kepada nama ‘Durrah’
10. Daliyah : ﺓَﻳِﻼَﺩ : Pohon anggur
11. Danah : ﺓَﻧﺎَﺩ : Batu mulia
12. Daniyah : ﺓَﻳِﻨﺎَﺩ : Dekat ADZ-DZÂL ( ﻻﺫﻻ )
1. Dzakiyyah : ﺓَّﻳِﺂَﺫ : Cerdas
2. Dzahabiyyah : ﺓَّﻳِﺒَﻬَﺬ : Yang memiliki sifat emas
3. Dzikra : ﻯَﺮْﺁِﺫ : Ingatan; ketenangan
4. Dzihniyyah : ﺓَّﻳِﻨْﻬِﺬ : Menurut akal
5. Dzu`abah : ﺓَﺑﺎَﺅُﺫ : Rambut yang dikepang; jambul
6. Dzakirah : ﺓَﺭِﺁﺍَﺫ : Yang berzikir; yang selalu ingat

AR-R^A’ ( ﺀﺍﺭﻻ)
Rabihah : ﺓﺣﺒﺎﺭ : Yang beruntung.
Rabai`ah : ﺓﻋﺒﺎﺭ : Subur; keempat.
Radhwa : ﻯﻮﺿﺮ : Keridhaan; nama bukit yang terletak diantara Madinah Dn Yanbu`.
Ra`I`ah : ﺓﻋﺌﺎﺭ : Pekerjaan yang menonjol.
Rahiq : ﻗﻴﺤﺮ : Minyak wangi; lezat.
Ruhiyah : ﺓﻳﺤﻮﺭ : Keruhaniaan.
Raihanah : ﺓﻧﺎﺣﻴﺮ : Wanita yang baik jiwanya.
Raidah : ﺓﺩﻳﺮ : Angin semilir.
Raghdah : ﺓﺩﻏﺮ : Kehidupan yang damai.
Rafidah : ﺓﺩﻳﻔﺮ : Yang diberi pertolongan.
Rajwa : ﻯﻮﺟﺎﺭ : Permohonan.
Rajiyyah : ﺓﻳﺠﺮ : Yang diharapkan.
Rabiyah : ﺓﻳﺒﺎﺭ : Permukaan tanah yang menonjol.
Rajihah : ﺓﺣﺠﺎﺭ : Yang utama; yang diprioritaskan.
Rajiyah : ﺓﻳﺠﺎﺭ : Yang mengharapkan.
Rasikhah : ﺓﺧﺴﺎﺭ : Yang tegar; yang kuat; yang tetap.
Rasiyah : ﺓﻳﺴﺎﺭ : Yang tegar; yang kuat.
Rasyidah: ﺓﺩﺷﺎﺭ : Yang matang pikirannya.
Radhiyah: ﺓﻳﻀﺎﺭ : Yang rela; yang merasa puas.
Raghibah: ﺓﺑﻐﺎﺭ : Yang menyayangi.
Raqiyah : ﺓﻳﻘﺎﺭ : Yang tinggi.
Raghidah : ﺓﺩﻏﺎﺭ : Yang hidupnya enak.
Raniyah : ﺓﻳﻨﺎﺭ : Yang memandang dengan terpesona.
Ra`idah : ﺓﺩﺋﺎﺭ : Pemandu; penunjuk jalan.
Rababah : ﺓﺑﺎﺑﺮ : Kumpulan.
Rabwah : ﺓﻭﺑﺮ : Tanah yang mendaki.
Rabihah : ﺓﺣﻴﺒﺮ : Yang banyak beruntung.
Rihab : ﺑﺎﺣﺮ : Tempat lapang.
Rahimah : ﺓﻣﻴﺤﺮ : Penyayang; pengasih.
Rahil : ﻟﻴﺤﺎﺭ : Yang mengadakan perjalanan; nama ibu Yusuf.
Rasmiyyah: ﺓﻳﻤﺴﺮ : Menurut tatanan; resmi.
Radhiyyah: ﺓﻳﻀﺮ : Pandai; yang suka; yang puas.
Rafi`ah : ﺓﻋﻴﻔﺮ : Yang tinggi.
Randah : ﺓﺩﻧﺮ : Nama pohon yang baunya sedap.
Rifqah : ﺓﻗﻔﺮ : Perkumpulan; himpunan; nama istri Ishaq atau ibu Yaqub.
Raudhah : ﺓﺿﻮﺭ : Taman yang banyak pepohonannya.
Rau`ah : ﺓﻋﻮﺭ : Keindahan.
Rushafah: ﺓﻓﺎﺻﺮ : Taman disekitar kota.
Raghibah: ﺓﺑﻴﻐﺮ : Anugerah yang banyak; yang disenangi.
Raghidah: ﺓﺩﻳﻐﺮ : Air susu; buih.
Rafiqah : ﺓﻗﻴﻔﺮ : Istri; pendamping.
Ramziyyah : ﺓﻳﺰﻣﺮ : Simbolik.
Rana : ﺍﻧﺮ : Sesuatu yang indah dan enak dipandang.
Riqqah : ﺓﻗﺮ : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan.

Salam santun dan keep silaturahim ...
http://irman85.blogspot.com/

Semoga bermanfaat dan dapat diambil Hikmahnya …
Silahkan DICOPAS atau DI-SHARE jika menurut sobat note ini bermanfaat ….
Sekian dan salam berbagi...
Share this article :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. ISLAM IS MY CHOICE - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger